De uitdaging

2015 moest het jaar van Young & United worden: een nieuwe jongerenbeweging, een samenwerkingsverband van FNV en vele jongerenorganisaties, om te zorgen voor hogere lonen en betere contracten voor jongeren. Met een publiekscampagne, activisten en acties in alle grotere steden van Nederland, een petitie en vele bijzondere acties.

Bolster werd gevraagd om niet alleen een campagne- en organisatiewebsite te ontwerpen en bouwen; we hielpen ook met de werving van activisten via Facebook, de petitie, koppelingen van formulieren en enquêtes met nieuwsbriefsystemen, en meer.

Het resultaat

Young & United wist na een succesvolle campagne vele leden te werven en vooral veel ondertekende petities te verzamelen. 130.000 handtekeningen werden aangeboden aan minister Lodewijk Asscher. Later werd een eerste mijlpaal behaald: het minimumloon voor jongeren werd deels verhoogd. Ook won de campagne een Issue Award. In de zomer van 2017 werken we aan de volgende fase van Young & United.