Geen leden maar likes?

De werving van leden, donateurs, abonnees en vrijwilligers wordt er niet makkelijker op door de opkomst van internet.

“PvdA, CDA en VVD in geldnood door ledenverlies” kopt de Volkskrant recent.

header-1600×400-blauw

De ‘voortgaande verschrompeling is al decennia gaande’, stelt de krant, maar krijgt toch ook een extra dynamiek door de komst van internet. In de uitgebreidere versie van het artikel (te lezen via Blendle) zegt Erik-Jan Hakvoort, voorzitter van Christenunie-jongerenvereniging PerspectieF:

“Men wil gewoon geen lid meer worden en ik vraag me af of het tij nog te keren is. Mensen liken tegenwoordig.”

Hakvoort zegt het dan ook tijd te vinden voor een ander systeem, om ‘mensen op een vrijblijvende basis aan ons te binden.’

Dat klopt wel en niet. Ja, er moeten andere en meer vrijblijvende vormen van betrokkenheid worden georganiseerd. Nee, dat betekent niet dat het traditionele lidmaatschap achterhaald is.

Whitepaper

frontplaatje2

Nieuwe vormen van betrokkenheid zijn complementair, niet vervangend. Er zijn twee (elkaar versterkende, beïnvloedende) ontwikkelingen: enerzijds neemt het maatschappelijk vertrouwen in traditionele instituten zoals politieke partijen af, anderzijds introduceert internet nieuwe vormen van betrokkenheid die relatief vrijblijvend en toch structureel zijn, via sociale media en e-mail.

Dat vraagt om een goede online-strategie, die gradaties van betrokkenheid organiseert. Daarover schreven we een whitepaper.

Dat whitepaper gaat over:

  • de plek die ledenwerving inneemt in een breder betrokkenheidsmodel
  • de werving van aandacht van potentiële volgers en leden
  • de ontwikkeling van een gedegen contentstrategie om geïnteresseerde gebruikers te vinden en te binden
  • de inzet van actieve leden, supporters en sympathisanten voor leden- en fondsenwerving